Tin tức


Báo động tình trạng thất thoát độc chất tại Việt Nam

Báo động tình trạng thất thoát độc chất tại Việt Nam

"Ngành công nghiệp hoá chất với những công nghệ cũ kỹ, hiệu suất sử dụng nguyên liệu thấp và công tác quản lý chưa đầy đủ đang dẫn đến tình trạng các hoá chất độc hại bị thất thoát, rò rỉ ra ngoài môi trường. Chất lượng môi trường ở Việt Nam liên tục bị xuống cấp do tình trạng ô nhiễm hoá chất từ hoạt động công, nông nghiệp".

Read more...

Báo động tình trạng thất thoát độc chất tại Việt Nam

Báo động tình trạng thất thoát độc chất tại Việt Nam

"Ngành công nghiệp hoá chất với những công nghệ cũ kỹ, hiệu suất sử dụng nguyên liệu thấp và công tác quản lý chưa đầy đủ đang dẫn đến tình trạng các hoá chất độc hại bị thất thoát, rò rỉ ra ngoài môi trường. Chất lượng môi trường ở Việt Nam liên tục bị xuống cấp do tình trạng ô nhiễm hoá chất từ hoạt động công, nông nghiệp".

Read more...

Khởi công nhà máy sản xuất ferocrom


Khởi công nhà máy sản xuất ferocrom Ngày 10/4, tại Khu kinh tế Nghi Sơn, Thanh Hóa, công ty trách nhiệm hữu hạn FEROCROM Thanh Hóa đã khởi công xây dựng nhà máy sản xuất ferocrom.

Read more...

PARTNERS


cosmo

ThyssenKrupp

 


 

 

 

SUPPORT ONLINE

Nguyen Duc Tuan
0979999981

TUAN PHAT ID CO ., LTD

16B, Lane 44, Sublane 01, Do Quang Str., Trung Hoa Ward, Cau Giay Dist., Hanoi, Vietnam
Tel. 84-4-35553139  * Fax 84-4-35553140