Hoá chất công nghiệp

Mua Bán: Thủy ngân – Hg – Thủy ngân công nghiệp

Mua Bán: Thủy ngân – Hg – Thủy ngân công nghiệp

Tên sản phẩm: Thủy ngân – Hg – Thủy ngân công nghiệp

Công thức: Hg

Hàm lượng: 99,99%

Xuất xứ: Trung Quốc/Nhật

Qui cách: 34,5kg/drum

Ngoại quan: Hg có dạng chất lỏng màu bạc

Đọc thêm...
 

Mua Bán: Sodium Pyrophotphate – Na4P2O7 – STPP.

Mua Bán: Sodium Pyrophotphate – Na4P2O7 – STPP.

Tên sản phẩm: Sodium Pyrophotphate – Na4P2O7 – STPP.

Công thức: Na4P2O7

Hàm lượng: 98%

Qui cách: 25kg hoặc 50kg

Xuất xứ: Trung Quốc

Đọc thêm...
 

Mua Bán: Silica gel – SiO2.nH2O - Hạt hút ẩm.

Mua Bán: Silica gel – SiO2.nH2O - Hạt hút ẩm.

Tên sản phẩm: Silica gel – SiO2.nH2O - Hạt hút ẩm.

Công thức: SiO2.nH2O

Xuất xứ: Trung Quốc

Qui cách: 25kg/bao

Đọc thêm...
 

Mua Bán: Selenium Dioxide – SeO2 – Selen Dioxide

Mua Bán: Selenium Dioxide – SeO2 – Selen Dioxide

Tên sản phẩm: Selenium Dioxide – SeO2 – Selen Dioxide

Công thức: SeO2

Hàm lượng: 98% min

Xuất xứ: Trung Quốc/Nhật

Qui cách: 25kg/bao

Đọc thêm...
 

Mua Bán: Phenol – C6H5OH – Fenol.

Mua Bán: Phenol – C6H5OH – Fenol.

Tên sản phẩm: Phenol – C6H5OH – Fenol.

Công thức: C6H5OH.

Hàm lượng: 99,8%

số CAS: 108-95-2

Xuất xứ: Đài Loan/Malaisia

Qui cách: 200kg/phuy

Đọc thêm...
 

Mua Bán : Napthalen – C10H8 – Napthalene – Băng phiến.

Mua Bán : Napthalen – C10H8 – Napthalene – Băng phiến.

Tên sản phẩm: Napthalen – C10H8 – Napthalene – Băng phiến.

Công thức: C10H8

Xuất xứ: Trung Quốc

Qui cách: 25 hoặc 50kg/bao                  

CAS: 91 – 20 - 3

Đọc thêm...
 

Hình ảnh

1
Tuấn Phát: 043.555.3139
2
Đặng Văn Hùng: 098 5643 192
3
Tuấn Phát: 043.555.3139
4
Đặng Văn Hùng: 098 5643 192
5
Tuấn Phát: 043.555.3139
6
Đặng Văn Hùng: 098 5643 192

Facebook

hhtn


TUANPHATID ., LTD
No 16, Lane 107, Tran Duy Hung Str, Trung Hoa Ward, Cau Giay Dist, Ha Noi
Tel : 098.5643.192 / 043.555.3139 * Fax : 84-4-35553140
Email : tuanphatid@gmail.com