TUANPHATID.,LTD
Địa chỉ:
Số 16, Ngõ 107 Trần Duy Hưng - Hà Nôi
Việt Nam

Điện thoại: 043.555.3139
Điện thoại di động: 098.5643.192

Thông tin: Mr Hùng

 Hình ảnh

1
Tuấn Phát: 043.555.3139
2
Đặng Văn Hùng: 098 5643 192
3
Tuấn Phát: 043.555.3139
4
Đặng Văn Hùng: 098 5643 192
5
Tuấn Phát: 043.555.3139
6
Đặng Văn Hùng: 098 5643 192

Facebook

hhtn


TUANPHATID ., LTD
No 16, Lane 107, Tran Duy Hung Str, Trung Hoa Ward, Cau Giay Dist, Ha Noi
Tel : 098.5643.192 / 043.555.3139 * Fax : 84-4-35553140
Email : tuanphatid@gmail.com