Sản phẩm


Mua bán Ure tinh khiết – Ure thí nghiệm – Ure 99%

Mua bán Ure tinh khiết – Ure thí nghiệm – Ure 99%

Tên sản phẩm: Ure tinh khiết – Ure thí nghiệm – Ure 99%

Công thức: (NH2)2CO

Ngoại quan: Ure hạt trắng , viên nhỏ

Quí cách: 500g/chai

Xuất xứ: Trung Quốc

CAS: 57 13 6

Mua Ure tinh khiết,  mua Ure thí nghiệm, mua Ure 99% , tìm mua Ure tinh khiết , tìm mua Ure thí nghiệm , tìm mua Ure 99%

Đọc thêm...

Mua bán Phenolphtalein – C20H14O4

Mua bán Phenolphtalein – C20H14O4

Tên sản phẩm: Phenolphtalein – C20H14O4

Công thức: C20H14O4

Xuất xứ: Trung Quốc

Qui cách: 25g/chai

CAS: 77 098

Đọc thêm...

Thiết bị và dụng cụ thí nghiệm

Tên hàng Loại Công thức Liên hệ Thuế VAT
ỐNG CHUẨN                       10%
Ống chuẩn 0.1N HCl 043.555.3139                  5%
Ống chuẩn 0.1N H2SO4 043.555.3139                  5%
Ống chuẩn- Lít  1N H2SO4 043.555.3139                  5%
Ống chuẩn 0.1N Na2CO3 043.555.3139                  5%
Ống chuẩn 0.1N AgNO3 043.555.3139                  5%
Ống chuẩn 0.1N K2Cr2O7 043.555.3139                  5%
Ống chuẩn 0.05M Complexon(EDTA) 043.555.3139                 10%
Ống chuẩn 0.1N KMnO4 043.555.3139                  5%
Ống chuẩn 0.1N Na2S2O3 043.555.3139                  5%
Ống chuẩn 0.1N NaOH 043.555.3139                  5%
Ống chuẩn-Lít 1N NaOH 043.555.3139                  5%
Ống chuẩn oxalic 0.1N H2C2O4 043.555.3139                  5%

Mua bán Axit Boric tinh khiết – H3BO3 99,5% - Boric acid thí nghiệm

Mua bán Axit Boric tinh khiết – H3BO3 99,5% - Boric acid thí nghiệm

Tên sản phẩm: Axit Boric tinh khiết – H3BO3 min99,5% - Boric acid thí nghiệm

Công thức: H3BO3

Xuất xứ: Trung Quốc

Qui cách: 500g/chai

Hàm lượng: Min 99,5%

Giá bán: Liên hệ

Đọc thêm...

Mua Bán Axit Benzoic tinh khiết – Axit Benzoic thí nghiệm

Mua Bán Axit Benzoic tinh khiết – Axit Benzoic thí nghiệm

Tên sản phẩm: Axit Benzoic tinh khiết – Axit Benzoic thí nghiệm

Công thức: C6H5COOH

Qui cách: 250g/chai

Xuất xứ: Trung Quốc

Hàm lượng: 99,9%

Giá bán: Liên hệ

Đọc thêm...

Mua bán Acetone tinh khiết - Acetone thí nhiệm

Mua bán Acetone tinh khiết - Acetone thí nhiệm

Tên sản phẩm: Acetone – Acetone tinh khiết – Acetone thí nghiệm

Công thức: C2H6O

Hàm lượng: 99,8%

Qui cách: 500ml/chai

Xuất xứ: Trung Quốc/Loại AR/Hãng Xilong

Đọc thêm...
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Hình ảnh

1
Tuấn Phát: 043.555.3139
2
Đặng Văn Hùng: 098 5643 192
3
Tuấn Phát: 043.555.3139
4
Đặng Văn Hùng: 098 5643 192
5
Tuấn Phát: 043.555.3139
6
Đặng Văn Hùng: 098 5643 192

Facebook

hhtn


TUANPHATID ., LTD
No 16, Lane 107, Tran Duy Hung Str, Trung Hoa Ward, Cau Giay Dist, Ha Noi
Tel : 098.5643.192 / 043.555.3139 * Fax : 84-4-35553140
Email : tuanphatid@gmail.com