Hoá chất công nghiệp

Mua Bán: Thủy ngân – Hg – Thủy ngân công nghiệp

Mua Bán: Thủy ngân – Hg – Thủy ngân công nghiệp

Tên sản phẩm: Thủy ngân – Hg – Thủy ngân công nghiệp

Công thức: Hg

Hàm lượng: 99,99%

Xuất xứ: Trung Quốc/Nhật

Qui cách: 34,5kg/drum

Ngoại quan: Hg có dạng chất lỏng màu bạc

Đọc thêm...
 

Mua Bán: Sodium Pyrophotphate – Na4P2O7 – STPP.

Mua Bán: Sodium Pyrophotphate – Na4P2O7 – STPP.

Tên sản phẩm: Sodium Pyrophotphate – Na4P2O7 – STPP.

Công thức: Na4P2O7

Hàm lượng: 98%

Qui cách: 25kg hoặc 50kg

Xuất xứ: Trung Quốc

Đọc thêm...
 

Mua Bán: Silica gel – SiO2.nH2O - Hạt hút ẩm.

Mua Bán: Silica gel – SiO2.nH2O - Hạt hút ẩm.

Tên sản phẩm: Silica gel – SiO2.nH2O - Hạt hút ẩm.

Công thức: SiO2.nH2O

Xuất xứ: Trung Quốc

Qui cách: 25kg/bao

Đọc thêm...
 

Mua Bán: Selenium Dioxide – SeO2 – Selen Dioxide

Mua Bán: Selenium Dioxide – SeO2 – Selen Dioxide

Tên sản phẩm: Selenium Dioxide – SeO2 – Selen Dioxide

Công thức: SeO2

Hàm lượng: 98% min

Xuất xứ: Trung Quốc/Nhật

Qui cách: 25kg/bao

Đọc thêm...
 

Mua Bán: Phenol – C6H5OH – Fenol.

Mua Bán: Phenol – C6H5OH – Fenol.

Tên sản phẩm: Phenol – C6H5OH – Fenol.

Công thức: C6H5OH.

Hàm lượng: 99,8%

số CAS: 108-95-2

Xuất xứ: Đài Loan/Malaisia

Qui cách: 200kg/phuy

Đọc thêm...
 

Mua Bán : Napthalen – C10H8 – Napthalene – Băng phiến.

Mua Bán : Napthalen – C10H8 – Napthalene – Băng phiến.

Tên sản phẩm: Napthalen – C10H8 – Napthalene – Băng phiến.

Công thức: C10H8

Xuất xứ: Trung Quốc

Qui cách: 25 hoặc 50kg/bao                  

CAS: 91 – 20 - 3

Đọc thêm...
 

Mua Bán : Silica gel – SiO2.nH2O - Hạt hút ẩm.

Mua Bán : Silica gel – SiO2.nH2O - Hạt hút ẩm.

 

Tên sản phẩm: Silica gel – SiO2.nH2O - Hạt hút ẩm.

Công thức: SiO2.nH2O

Xuất xứ: Trung Quốc

Qui cách: 25kg/bao

Đọc thêm...
 

Mua Bán : Methyl Ethyl Kotone – C4H8O – MEK

Mua Bán : Methyl Ethyl Kotone – C4H8O – MEK

Tên sản phẩm: Methyl Ethyl Kotone – C4H8O – MEK

Công thức: C4H8O

Qui cách: 165kg/phuy

Xuất xứ: Đài Loan/Korea

Ngoại quan: MEK là một chất lỏng trong suốt, không màu, bay hơi, có mùi khá mạnh. MEK có khả năng hoà tan tốt nhựa vinyl, nhựa tổng hợp, cellulose acetate và nhiều loại cao su.

CAS: 78 – 93 - 3

Đọc thêm...
 

Hình ảnh

1
Tuấn Phát: 043.555.3139
2
Đặng Văn Hùng: 098 5643 192
3
Tuấn Phát: 043.555.3139
4
Đặng Văn Hùng: 098 5643 192
5
Tuấn Phát: 043.555.3139
6
Đặng Văn Hùng: 098 5643 192

Facebook

hhtn


TUANPHATID ., LTD
No 16, Lane 107, Tran Duy Hung Str, Trung Hoa Ward, Cau Giay Dist, Ha Noi
Tel : 098.5643.192 / 043.555.3139 * Fax : 84-4-35553140
Email : tuanphatid@gmail.com