Qui trình sản xuất axit Oxalic - Oxalic

oxalic

Các bước chính trong quy trình sản xuất axit oxalic bao gồm:

ƒ Sản xuất, rửa và nén khí: Khí tự nhiên được thổi vào lò bằng các quạt thổi hơi nước, ở đó khí được làm nóng và phản ứng với than cốc để tạo khí than với các thành phần chính CO, N2, CO2, bụi và khí thải. Sau đó, khí than đi qua bộ hứng bụi và tháp rửa để loại bỏ bụi và khí CO2, tiếp theo khí tinh chế (CO and N2) được sấy khô và nén lại.

ƒ Quy trình tổng hợp: Khí CO nén hoà với dung dịch Xút lỏng (NaOH) trong máy sấy sơ bộ có vỏ bọc, ở đó dung dịch hỗn hợp này được sấy sơ bộ bằng hơi ở 200°C và sau đó được tổng hợp thành natri formate (NaCOOH).

ƒ Cô dặc và chiết xuất NaCOOH: Sử dụng hơi để làm bốc hơi và cô đặc dung dịch

NaCOOH loãng, sau đó chiết xuất NaCOOH thể rắn. Một phần NaCOOH sẽ được tinh chế thành sản phẩm natri formate cuối cùng, phần còn lại sẽ tiếp tục qua các quy trình còn lại để sản xuất axit oxalic.

ƒ Quy trình khử hyđro: NaCOOH thể rắn được đổ vào nồi khử hyđro cho lên đun. Sau khi đun nóng khoảng 40~50 phút, phản ứng khử hyđro xảy ra và NaCOOH biến thành natri oxalat (Na2C2O4), sau đó dùng ống hút chất này vào bể xử lý plumbit. Quy trình này được vận hành thủ công theo phương thức sản xuất theo mẻ.

ƒ Quy trình xử lý plumbit: Chì sunfat (PbSO4) phản ứng với Na2C2O4 để tạo ra natri sunfat (Na2SO4) và chì oxalat (PbC2O4) không hoà tan. Thông qua lọc nước, Na2SO4 và PbC2O4 được tách ra và Na2SO4 được tận thu làm phụ phẩm.

ƒ Quy trình axit hoá: Trong bể axit hoá, PbC2O4 phản ứng với axit sunfuric để tạo axit oxalic (H2C2O4) và PbSO4 không hoà tan. Sau đó, PbSO4 được rửa sạch và tái sinh rồi đưa vào bể chứa plumbit. Dung dịch H2C2O4 sẽ được trung hoà bằng bari hyđroxit để loại phần sunfat có thể vẫn còn trong dung dịch.

ƒ Kết tinh và sấy khô H2C2O4: Dung dịch axit oxalic được đun nóng, bốc hơi và cô đặc lại để tạo tinh thể axit oxalic. Tinh thể này sẽ tiếp tục được làm khô bằng cách lắc qua lắc lại hay dùng nhiệt, cuối cùng được đóng gói thành sản phẩm cuối cùng. 

 

Hình ảnh

1
Tuấn Phát: 043.555.3139
2
Đặng Văn Hùng: 098 5643 192
3
Tuấn Phát: 043.555.3139
4
Đặng Văn Hùng: 098 5643 192
5
Tuấn Phát: 043.555.3139
6
Đặng Văn Hùng: 098 5643 192

Facebook

hhtn


TUANPHATID ., LTD
No 16, Lane 107, Tran Duy Hung Str, Trung Hoa Ward, Cau Giay Dist, Ha Noi
Tel : 098.5643.192 / 043.555.3139 * Fax : 84-4-35553140
Email : tuanphatid@gmail.com