Công nghệ sản xuất axit citric

citric png

Công nghệ sản xuất axit citric - citric acid

Tổng quan

Trước kia axit citric được sản xuất từ chanh nên còn được gọi là axit chanh tuy nhiên sản xuất bằng phương pháp này giá thành sẽ rất cao, hiệu quả thu hồi thấp, hiện nay người ta dùng phương pháp oxi hóa gluxit để tạo thành axit citric từ nấm mốc, hơn 90% axit citric được sản xuất theo phương pháp lên men.

Sản xuất axit citric theo phương pháp bề mặt hoặc cấy chìm. Trong phương pháp nổi bề mặt mốc tạo thành màng nổi trên môi trường thức ăn, trong phương pháp cấy chìm mốc tạo thành sợi nằm trong toàn bộ môi trường lỏng

Hiện nay axit citric chủ yếu sản xuất bằng phương pháp cấy chìm vì các công đoạn đều được thanh trùng tạo chế độ công nghệ bền vững, rút ngắn thời gian lên men.

Qui trình lên men

-         Thực hiện trong điều kiện vô trùng, chuyển bào tử từ giống gốc sang môi trường agar

-         Sau 3 – 6 ngày nuôi cấy ở 30 độ C, bào tử được thu hoạch và nuôi cấy trên môi trường tinh bột để tạo các tế bào.

-         Sinh khối có thể được chuyển tiếp và mỗi lần lên men dung tích 10 – 20cm3 để tạo giống dạng hạt.

-         Nhiệt độ lên men từ 28 đến 35 độ C

-         PH khoảng 2,2 đến 2,6

-         PH thấp và nồng độ oxy hòa tan cao, đóng vai trò quyết định

-         PH quá thấp sẽ hạn chế sinh tổng hợp citric acid

Thu hồi và tinh chế axit citric

Thu hồi axit citric có thể thực hiện theo 3 cách:

-         Kết tinh trực tiếp khi cô đặc dịch lọc

-         Kết tủa ở dạng tatra hydrate citrat canxi

-         Chiết pha lỏng

Phương pháp phổ biến nhất là kết tủa hydrat

 

 

Hình ảnh

1
Tuấn Phát: 043.555.3139
2
Đặng Văn Hùng: 098 5643 192
3
Tuấn Phát: 043.555.3139
4
Đặng Văn Hùng: 098 5643 192
5
Tuấn Phát: 043.555.3139
6
Đặng Văn Hùng: 098 5643 192

Facebook

hhtn


TUANPHATID ., LTD
No 16, Lane 107, Tran Duy Hung Str, Trung Hoa Ward, Cau Giay Dist, Ha Noi
Tel : 098.5643.192 / 043.555.3139 * Fax : 84-4-35553140
Email : tuanphatid@gmail.com