sản xuất NaOH - Xút vảy

xut-trung-thai

Tổng quan về ngành sản xuất xút  vảy – NaOH ở Việt Nam

Ngành công nghiệp sản xuất NaOH là một trong những ngành công nghiệp sản xuất hóa chất cơ bản, nó đóng vai trò lớn trong các ngành công nghiệp khác như ngành xử lý nước, tẩy rửa bề mặt, dệt nhuộm, sản xuất phèn…

 

 

NaOH là một bazo mạnh có tính ăn da, khả năng ăn mòn thiết bị cao, đảm bảo an toàn cho quá trình sản xuất.

Trước đây công nghiệp sản xuất NaOH được sản xuất theo phương pháp cho Ca(OH)2 tác dụng với dung dịch natri carbonat – Na2CO3 loãng và nóng.

Ngày này người ta dùng phương pháp điện phân muối ăn NaCl bão hòa theo phương trình như sau: 2NaCl + 2H2O à 2NaOH + H2 + Cl2

Vì quá trình điện phân NaCl tạo H2 và CL2 nên quá trình sản xuất NaOH luôn đi kèm axit HCl

Tuy nhiên phương pháp này chỉ tạo ra được NaOH lỏng hay còn gọi là xút lỏng, rất bất tiện trong vận chuyển và bảo quản, để khắc phục khó khăn này người ta phải cô đặc để tạo thành xút vảy

Quá trình cô đặc để tăng nồng độ dung dịch lỏng, quá trình này được tiến hành ở các áp suất khác nhau, áp suất thường ta có thể để ở chế độ hở, các áp suất khác ta để ở chế độ kín

Tuy nhiên hiện tại Việt Nam chưa có công nghệ cô đặc xút lỏng thành xút vảy.

 

Hình ảnh

1
Tuấn Phát: 043.555.3139
2
Đặng Văn Hùng: 098 5643 192
3
Tuấn Phát: 043.555.3139
4
Đặng Văn Hùng: 098 5643 192
5
Tuấn Phát: 043.555.3139
6
Đặng Văn Hùng: 098 5643 192

Facebook

hhtn


TUANPHATID ., LTD
No 16, Lane 107, Tran Duy Hung Str, Trung Hoa Ward, Cau Giay Dist, Ha Noi
Tel : 098.5643.192 / 043.555.3139 * Fax : 84-4-35553140
Email : tuanphatid@gmail.com