Tin tức


PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT - MSDS - Kali hydroxide

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT - MSDS - Kali hydroxide

 

PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT - MSDS

KALI HYDROXIT – Potassium Hydroxide

1: Thông tin Sản phẩm hóa chất và giới thiệu Công ty

Tên Sản phẩm: Kali Hydroxít -  KOH -  Potassium Hydroxide.

Mã số Sản phẩm

Đọc thêm...

Thực trạng rau quả tại Việt Nam

Thực trạng rau quả tại Việt Nam

Các hóa chất có trong rau quả Việt Nam  

 Nếu trái cây được bảo quản bằng các liệu pháp an toàn thông thường, thời gian của chúng không nhiều. Đối với những quả vải, quả nhãn chỉ được 3-4 ngày, mận tươi khoảng 10 ngày, cam tươi cũng chỉ kéo dài nhất được hơn 1 tháng, thế mà trên thị trường hiện nay có những loại trái cây giữ được tươi tới 5-6 tháng không hỏng.

Đọc thêm...

Kinh doanh hóa chất trái phép

Kinh doanh hóa chất trái phép

Báo động nạn kinh doanh hóa chất độc hại tràn lan

Kinh doanh hóa chất, đặc biệt là các loại hóa chất bị cấm sử dụng hoặc hạn chế sử dụng có thể mang lại lợi nhuận cao. Chính vì vậy, bất chấp sự nguy hại đến sức khỏe người tiêu dùng, nhiều người vẫn lao vào buôn bán mặt hàng này. Hàng loạt vụ thực phẩm, hoa quả được tẩm hóa chất cấm sử dụng bị phát hiện trong thời gian gần đây khiến người dân lo lắng về thựctrạng buôn bán hóa chất.

Đọc thêm...

Tiêu thụ TiO2

Tiêu thụ TiO2

Thông thường, nhu cầu TiO2­ chỉ cao ở những nước phát triển như  Mỹ và Tây Âu với mức

tiêu thụ trên đầu người  4,1 kg và 3 kg tương ứng, trong khi đó nhu cầu TiO­2­ tại Trung Quốc

chưa đến 1 kg/người, tức là chỉ bằng 25% hoặc 32% nhu cầu của Mỹ và các nước Tây Âu

phát triển. Tiêu thụ TiO­2­ ở Trung Quốc cũng thấp hơn mức tiêu thụ trung bình ở các nước

Châu Á-Thái Bình Dương khác.

Đọc thêm...

Các loại hóa chất nguy hiểm có trong thực phẩm tại Việt Nam

Các loại hóa chất nguy hiểm có trong thực phẩm tại Việt Nam

Các loại hóa chất nguy hiểm có trong thực phẩm tại Việt Nam

Việt Nam hiện đang phải đối mặt với tình trạng môi trường ô nhiễm trầm trọng. Từ không khí, đất đai và trầm tích, nguồn nước mặt và nước ngầm, cho đến nguồn thức ăn, nhu cầu cần thiết hàng ngày của người dân cũng đang là một thãm nạn cho mọi người. Sự hiện diện

Đọc thêm...