Xử lý môi trường


Thực trạng xử lý nước thải của đất nước ta

Thực trạng xử lý nước thải của đất nước ta

ANTĐ - Sau nhiều năm triển khai mô hình khu – cụm công nghiệp, Hà Nội đã và đang triển khai xây dựng 107 cụm công nghiệp. Tuy nhiên, mới chỉ có 7 cụm công nghiệp đã đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung đi vào hoạt động. Con số này quá thấp so với yêu cầu của HĐND TP Hà Nội.

Đọc thêm...

Xử lý nước thải tại khu công nghiệp

XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

1.  Phát triển các khu công nghiệp (KCN) và sự gia tăng ô nhiễm môi trường

Với mục tiêu đẩy mạnh phát triển công nghiệp trong nước và thu hút đầu tư nước ngoài nhằm phát triển đất nước theo định hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa, từ năm 1991, Chính phủ Việt Nam chủ trương xây dựng và phát triển các khu công nghiệp (KCN), các khu chế xuất (KCX). Tính đến tháng 12/2011, cả nước có 283 KCN được thành lập với tổng diện tích

Đọc thêm...

Dự án điển hình

Dự án điển hình

CHUYÊN GIA XỬ LÝ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG

 - Cung cấp giải pháp toàn diện cho hệ thống xử lý nước cấp và nước thải:

 Ô nhiễm  môi trường đang ngày trở thành một bài toán nan giải.

Đọc thêm...

Hình ảnh

1
Tuấn Phát: 043.555.3139
2
Đặng Văn Hùng: 098 5643 192
3
Tuấn Phát: 043.555.3139
4
Đặng Văn Hùng: 098 5643 192
5
Tuấn Phát: 043.555.3139
6
Đặng Văn Hùng: 098 5643 192

Facebook

hhtn


TUANPHATID ., LTD
No 16, Lane 107, Tran Duy Hung Str, Trung Hoa Ward, Cau Giay Dist, Ha Noi
Tel : 098.5643.192 / 043.555.3139 * Fax : 84-4-35553140
Email : tuanphatid@gmail.com